Projekt Dzieci Razem

Z początkiem grudnia 2014 roku rozpoczęliśmy realizację projektu Dzieci Razem. Celem projektu jest rozwijanie wzajemnej tolerancji, szacunku i otwartości między narodami Polski i Białorusi oraz wsparcie represjonowanych białoruskich rodzin.

Szczegółowe informacje znajdziecie na stronie www.dzieci.myrazem.eu !

Zespół Fundacji „My Razem”