Projekcja filmów Yahora Surskiego

Pierwszy dzień Tygodnia Niezależnej Kultury Białoruskiej (6.X) będzie poświęcony białoruskiemu dokumentaliście Yahorowi Surskiemu, zapraszamy do Klubu Muzyki i Literatury we Wrocławiu.

Odbędzie się projekcja filmów „Zachodnicy” oraz „Art-repatriacja”.

Yahor Surski – białoruski kulturoznawca, kurator sztuki, reżyser filmów dokumentalnych. Urodził się w Mińsku w r. 1984. Pochodzi z rodziny artystycznej. Jako kurator promował sztukę białoruskiego plakatu w Europie. 2008-2011 Kurator wystawy podróżującej „Wizualny kod czasu: post-radziecki plakat białoruski” 2010-2011 Kurator wystawy podróżującej sztuki plakatu radzieckiego doby „Pieriestrojki”. Filmem „Art-repatriacja” (2013), poświęconym białoruskiej twórczej emigracji, debiutowal jako reżyser. Film „Jesień 1939: na pograniczu pamięci” (2014) pokazuje zaangażowanie białoruskich historyków w sprawie historii mówionej, jednym z tematów zainteresowań których się staje rok 1939 i pamięć świadków tych wydarzeń, pochodzących z terenów dawnej Polski Wschodniej.