AKCJA "Rodzina - rodzinie" w Witebsku

W Witebsku odbyło się spotkanie wieńczące akcję "Rodzina - rodzinie". Ze strony białoruskiej była ona koordynowana przez działaczy Komitetu „Salidarnasc”, ze strony polskiej przez Fundację "My razem". W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele niezależnych partii politycznych i organizacji społecznych oraz przedstawiciele władz miejskich, jak Aliaksander Kuzniacou, Uladzimir Malakhousky, Alena Shabunya.

Odbyło się szereg konkursów i zabaw dla zaproszonych dzieci i rodziców. Pod koniec wolontariusze rozdali prezenty i listy od wrocławskich rodzin. Adresaci obiecali odpowiedzieć darczyńcom. Jednym z założeń akcji, oprócz wsparcia represjonowanych osób i ich rodzin, było właśnie budowanie wzajemnych polsko-bialoruskich kontaktów na poziomie rodzin. 

Ze strony polskiej udało się zyskać wsparcie akcji przez młodzież. Paczki zostały przygotowane przez uczniów z wrocławskiego gimnazjum nr 2 im. Józefa Mackiewicza we Wrocławiu.

Mamy nadzieje, że akcja przyniesie skutki w postaci wzajemnych kontaktów i budowania atmosfery przyjaźni miedzy białoruskimi i polskimi rodzinami.